MIJN BLOGS IN HET ARCHIEF
ORDE EN REGELMAAT

De maand december hangt van feesten aan elkaar, wat voor ons, mensen heel gezellig kan zijn. Maar hoe is dat voor de kat? Net bekomen van de Sintdrukte met allemaal spannend ritselend papier wordt het huis weer aangekleed met Kerstversieringen, de voorbereidingen voor het volgende feest. Kan uw kat zich hierin vinden? 

De kat: een control freak

Katten zijn territoriale dieren die niet van veranderingen houden. Veranderingen in hun omgeving, zowel in het leefgebied als in het territorium, kunnen het gevoel van veiligheid bij de kat aantasten. Vaak heeft dat met vreemde geuren te maken. Een bekend voorbeeld is de kat die ineens in huis gaat plassen na een verbouwing of de kat die de nieuwe bank markeert. De vreemde geur kan stress opleveren bij de kat, waardoor hij onzindelijk wordt of markeert. Nu hangt het er natuurlijk wel van af hoe de kat verder in elkaar zit. Wat heeft hij genetisch van zijn ouders meegekregen en hoe is hij gesocialiseerd. De ene kat is nu eenmaal moediger dan de ander. Er zijn altijd angsthaasjes, stress gevoelige types. En de nieuwsgierige kat die altijd op nieuwe objecten in de kamer afkomt. Ook deze kat doet dat wel op kattenmanier, dat wil zeggen niet rechtstreeks er op af rennen, maar het nieuwe object liefst zijdelings benaderen, in een langzaam tempo, waarna het object van alle kanten besnuffeld wordt. Vaak worden er daarna kopjes aan gegeven, waarmee het object vertrouwd en herkenbaar gemaakt wordt voor de kat.

Kerstversieringen

Nu we weten hoe gevoelig voor veranderingen de kat is, is het heel begrijpelijk dat niet elke kat even blij is met alle versieringen in huis. In de ogen van de kat is met een boom buiten niets mis, maar waarom halen de mensen ineens die boom naar binnen, midden in de kamer? Of komt er ineens een naar plastic gemengd met een chemisch dennenluchtje geurende boom in de kamer. Voor de moedige kat is dit een uitnodiging tot onderzoek, voor de stress gevoelige kat een bron van onrust. Behalve de geur, kan hierdoor ook het territorium niet meer overzichtelijk zijn voor de kat. Die boom staat gewoon in de weg. Het kan zijn dat de kat hierdoor niet meer kan zien wie er de kamer in komt of erger, hij belemmert de weg, de looproute naar de kattenbak.

Vanuit de kat gezien, verdient het de voorkeur om de kerstboom, niet in zijn looproute te zetten. En zeker niet op de plek waar uw kat gewoonlijk eet of waar de kattenbak staat. Ook het punt op de looproute waar uw kats krabpaal staat, is niet geschikt om de boom te zetten. Of u moet willen dat uw kat de boom als krabpaal gaat gebruiken! Op zich wel heel natuurlijk kattengedrag, markeren aan een boom!

Als uw kat op vreemde geuren reageert, dan kunt u het vertrouwder, minder stress veroorzakend, maken door een beetje Feliway rond de kerstboom te spuiten, een Feliway verdamper in te pluggen of door er dekentjes met de lichaamsgeur van uw kat bij te leggen.

Misschien hebt u juist een moedige kat, die uitgedaagd wordt in de boom te klimmen! Voor die katten en hun personeel verwijs ik graag naar Katse Spinsels 19. Daar leest u tips voor een veilige Kerst.Andere veranderingen

Behalve de kerstversieringen zijn er nog andere veranderingen rond de feestdagen. Mogelijk bent u op andere tijden thuis dan gewoonlijk of komt er veel bezoek in huis waardoor uw dagritme verandert. Voor de kat is het belangrijk dat hij toch zoveel mogelijk zijn gewone dagritme kan volgen. Hij is nu eenmaal een control freak voor wie het belangrijk is toegang te hebben tot belangrijke voorzieningen als het voer. Daarom raad ik aan hem ook tijdens de feestdagen te voeren rond de tijd waarop dit altijd gebeurt. Liefst op het plekje waar hij gewoonlijk ook eet.

Als uw kat helemaal niet gewend is aan veel vreemde mensen in huis, is het zinvol om hem de mogelijkheid te bieden zich terug te trekken in een eigen ruimte. Misschien heeft uw kat een kattenkamer, dan is dat een goede optie. Anders een andere ruimte waar hij zich vertrouwd voelt. Vanzelfsprekend zet u daar dan ook even een extra kattenbak neer om ongelukjes te voorkomen. Denk voor het overzicht over het territorium en veilige terugtrekplek ook aan plekjes op hoogte in de woonkamer. Ook de supersociale kat die geen enkel probleem heeft met bezoek, heeft op een gegeven moment behoefte aan rust, een terugtrekplek.Als uw kat geen kinderen gewend is, instrueer dan de eventuele kinderen van het bezoek over het benaderen van de kat. Vertel dat de kat zelf aangeeft of hij aangehaald wil worden. Leg uit dat er niet achter de kat aangelopen wordt, maar dat hij zelf komt als hij dat wil. Gaat de kat kopjes geven aan handen, dan kan hij geaaid worden. Maar laat niet onbekende mensen ineens proberen om uw kat op te tillen.

Aandacht voor uw kat

Zorg ervoor dat in alle drukte u uw kat wel voldoende aandacht geeft. Speel met hem, aai hem, wat u gewoonlijk ook doet. Ook voor uw kat is het Kerstmis!