MIJN BLOGS IN HET ARCHIEF
KROLSE KATTEN

Kleine katjes worden groot! Nu het langer licht is, ontwaakt bij katten het instinct om voor nageslacht te zorgen. Binnenkatten kunnen door onze verlichte huizen het hele jaar krols worden- hun dagen zijn immers altijd langer!-, voor buitenshuis levende katten breekt nu de periode aan waarin ze krols worden. Misschien hebt u buiten al het geroep en gejammer gehoord van de krolse poezen!

Misschien hebt u buiten al het geroep en gejammer gehoord van de krolse poezen!

naamlooskrolsekat.png

Of breekt u in huis uw nek over uw kitten die ineens tegen alle drempels aan ligt te wrijven!

Op welke leeftijd wordt een kitten krols?

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid daglicht, de voedingstoestand van de kat en het ras. De meeste poezen worden tussen de zes en negen maanden voor het eerst krols, maar er zijn verschillen per ras en natuurlijk ook per poes. Zo kunnen sommige Oosterse rassen al op een leeftijd van vier maanden krols worden, terwijl bijvoorbeeld de Pers meestal veel later dan op de leeftijd van negen maanden voor het eerst krols wordt. De katertjes zijn meestal tussen de zeven tot twaalf maanden geslachtsrijp.
Met de langer wordende dagen, moet je er nu in elk geval op bedacht zijn dat je intacte kat geslachtsrijp is en dus voor nageslacht kan zorgen. Tijd om je verantwoording te nemen en een goede afweging te maken je kat wel of niet te laten castreren. Fokkers zullen hierbij vanzelfsprekend andere afwegingen maken dan niet-fokkers.
Zeker als je in het buitengebied woont waar veel verwilderde katten en boerderijkatten rondzwerven, is het zaak om je kat tijdig te castreren om zo ongewenste nestjes te voorkomen. De asiels zitten al vol genoeg.

Castratie van poezen en katers

Om spraakverwarring te voorkomen: vroeger werd bij een poes gesproken over sterilisatie, maar tegenwoordig worden zowel katers als poezen gecastreerd. Bij de poes worden de eierstokken verwijderd, bij de kater de zaadballen.

Voordelen van castratie

sproeiende kat.png

Behalve ongewenste en ongeplande nestjes, worden katten vaak wat rustiger en zeker de katers blijven dichter bij huis. Daarmee wordt de kans op verwondingen door vechtpartijen, met daarbij het risico op FIV en FeLv, en de kans op vroegtijdig overlijden door verkeerongelukken kleiner. Bovendien hebben intacte poezen een groter risico om op latere leeftijd baarmoederontsteking en/of melkkliertumoren te ontwikkelen. Verder neemt de kans op binnenshuis sproeien af, hoewel castratie zeker geen garantie is tegen sproeien! En, als je meerdere katten in huis hebt, kan een intacte kat ook voor de nodige onrust en stress met daarmee gepaard gaand ongewenst gedrag zorgen.
Een mogelijk nadeel van castratie zou kunnen zijn dat de kat toeneemt in gewicht, maar dit weegt naar mijn idee niet op tegen de voordelen. Bovendien, je kunt je kat gewoon minder of speciaal voer voor gecastreerde katten geven.
Je hoeft zeker niet te wachten tot je poes de eerste maal krols is geweest, een nestje heeft geworpen of je kater de eerste maal gesproeid heeft. Dit is echt een achterhaald fabeltje! Meestal wordt geadviseerd zo vanaf ongeveer zes/zeven maanden je kat te laten castreren. De zaadballen moeten in het scrotum van de kater gevoeld kunnen worden voor ze verwijderd kunnen worden.

Vroegcastratie

Nu zijn er ook voorstanders van het vroeg castreren. Dit houdt in dat katertjes tussen de acht en zestien weken gecastreerd worden om zo het katten overschot in te dammen.
De vroegcastratie mening komt oorspronkelijk uit Amerika, waar een totaal andere situatie met een enorm overschot aan katten bestaat en waar in de asiels helaas soms tot euthanasie wordt overgegaan, omdat er te veel katten zijn.
Hoewel veel asiels hier werken met een castratieverplichting als je daar een kitten ophaalt, zeggen de voorstanders van vroegcastreren dat dat vaak niet gebeurt en dat er zo toch weer een heleboel nestjes kunnen ontstaan. Men laat toekomstige eigenaars dan niet de verantwoording nemen, maar kiest voor een chirurgische ingreep op een zeer jong dier. Hoewel er met een aangepaste narcose gewerkt wordt en het hele nestje compleet met moeder naar de dierenarts gaat, waardoor de katertjes minder stress zouden ervaren, ben ik volkomen met het Platform Verantwoord Huisdierenbezit eens, dat dit onaanvaardbaar is.
Behalve het feit van de verplaatste verantwoording, speelt ook mee dat er bij een operatie nu eenmaal altijd bloedverlies is en een kitten op die leeftijd heeft al bij een klein bloedverlies kans op bloedarmoede. Verder kan het kitten ook door ondergane vaccinaties, wat ook in die tijd moet gebeuren, een verminderde weerstand hebben en daardoor in een slechtere conditie zijn, geen ideale situatie om een operatie te moeten ondergaan.
Bovendien is uit onderzoek (Spain C.V., Scarlett J.M., Haupt K.A.: Long-term risks and benefits of early age gonadectomy in cats, JAVMA, 2004, 224, 372-379) gebleken dat er behalve een significante relatie tussen castratie beneden de vijf en halve maand en vermindering van hyperactiviteit ook een toename is van angstig gedrag en schuwheid naar vreemden. Er is geen verband aangetoond tussen vroegcastratie en een verminderde vorm van agressie, behalve van een verminderde agressie richting de dierenarts.
Maarschalkerweerd R.J., van Zuilen C.D., van Klaveren N.J. schrijven in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde, oktober 2009, over het verband tussen castratie voor het bereiken van de geslachtsrijpe leeftijd en een daardoor vertraagde sluiting van de epifysair lijnen wat mogelijk zou bijdragen aan het ontstaan van loslating van de groeischijf van de heupkop, iets waar een kat niet op zit te wachten!Kortom, alle reden om de verantwoording bij de eigenaars te laten om ongewenste nestjes te voorkomen op een katvriendelijke manier. Dat wil zeggen castreren op een leeftijd vanaf zes maanden. Met een mogelijke uitzondering voor die katertjes die al heel jong beginnen te sproeien.
John Bradshaw heeft trouwens nog een interessante mening over castratie en het voortbestaan van de kat, daar vertel ik een volgende keer over.