MIJN BLOGS IN HET ARCHIEF
TOVERKUNST?

Als kattengedragstherapeut kun je de meest uiteenlopende telefoontjes met vragen krijgen van bezorgd personeel. Zo krijg ik telefoontjes van mensen die graag een nieuwe kat willen en denken dat ik katten verkoop. Of mensen die denken dat ik hun zoekgeraakte dier kan terugtoveren. Dat doet een gedragstherapeut dus allemaal niet.  
Wat ik wel doe, is naar hen luisteren, hen even hun hart laten luchten en hen vervolgens op het goede spoor zetten.

Wat is nu het verschil tussen een kattengedragstherapeut en een “fluisteraar”, een dierentolk?

Vaak wordt tegen me gezegd ”o, je bent kattenfluisteraar”, en dat is nu net het punt: een gedragstherapeut is geen fluisteraar. Om een goede keus te maken, is het belangrijk dat je als eigenaar, personeel van je kat, weet wat het verschil is tussen deze twee beroepen.

De dierentolk

Een dierentolk werkt via telepathische communicatie met je dier. Daarvoor hoef je niet met je dier naar de tolk toe. Ook komt de tolk niet naar je dier. Er wordt gewerkt met een goede foto van je dier, liefst een waarop het dier je aankijkt. Je stuurt de foto met de vragen aan je dier naar de tolk en vervolgens zal deze met je dier communiceren en je laten weten wat je dier geantwoord heeft. Je kunt hierbij denken aan vragen op welzijnsniveau: “Wat kunnen we voor je doen, zodat je nog lekkerder leeft?”, “” Wat kunnen we doen om je gelukkiger te maken?”. Ook kun je vragen op lichamelijk gebied stellen, bijvoorbeeld als je dier ergens pijn heeft of ernstig ziek is om het moment van laten inslapen te overleggen.

De kattengedragstherapeut

Een gedragstherapeut stelt geen vragen aan je kat, maar observeert zijn lichaamstaal. Hiervoor is meestal een huisbezoek noodzakelijk om de kat in zijn eigen omgeving te kunnen observeren, om zo een juist beeld van de situatie, van het probleemgedrag, te krijgen. Wat wil de kat zeggen met zijn gedrag? Waarom plast hij naast de bak, waarom valt hij ineens zijn eigenaar aan? Uitgangspunt is dat de kat met zijn gedrag laat zien wat hem scheelt, wat er in zijn leefomgeving mist, wat er veranderd is, waar hij last van heeft. Gedrag ontstaat als reactie op een prikkel in een bepaalde context, waarbij ook de motivatie, de innerlijke drijfveer van de kat, een rol speelt. De therapeut brengt dit samen met de eigenaar nauwkeurig in beeld en zal dan de kortste weg naar gedragsverandering kunnen uitstippelen. Wat is de prikkel, wat is de context, wat is de motivatie? Dit zijn de vragen waarop een gedragstherapeut een plan opstelt. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat je een kat wel degelijk iets kunt leren, zijn gedrag kunt veranderen met behulp van klassiek en operant conditioneren. Denk aan Pavlov met zijn hond. Het kan ook met een kat! Het kost alleen wel tijd en inzet van de eigenaar, het is geen toveren!Het gaat erom dat je op het juiste moment beloont en dat de beloning groot genoeg is. Katten zijn opportunisten.

Dus, belangrijk verschil tussen een gedragstherapeut en een dierentolk is,

De tolk beantwoordt vragen die je als eigenaar hebt opgesteld en de gedragstherapeut maakt een plan om gedrag van je dier te veranderen, om te vormen naar gewenst gedrag.
Als eigenaar moet je jezelf dus van tevoren de vraag stellen of je alleen een gesprek wilt met je dier of dat je wilt dat je zijn gedrag begrijpt en ook weet hoe je dit kunt veranderen.

Advies:

Als je kat zoek is, kun je een tolk inschakelen om met hem te praten en zo mogelijk aan de weet komen waar hij is. Als je kat dan weer veilig thuis is, zal een gedragstherapeut je in elk geval aanraden om je kat te laten chippen en de chip te laten registreren om hem zo een volgende keer makkelijker op te sporen.Daarnaast zal de therapeut met je nagaan wat er mogelijk aan de leefomgeving van de kat schort waarom hij is weggelopen om zo een volgende keer te voorkomen. Vooropgesteld dat het niet een ongelukje met een openstaande deur was natuurlijk!