CONSULT

Ik bezoek u en uw kat thuis.

Tijdens dit consult observeer ik uw kat in zijn eigen omgeving en kijk ik wat de oorzaak van het gedrag van uw kat kan zijn en hoe dat te veranderen is. Dit gebeurt in gesprek met u.
Uw verhaal is belangrijk en u kunt natuurlijk altijd vragen stellen.
Tijdens dit gesprek geef ik tips om het gedrag van uw kat te veranderen, zodat u na mijn bezoek direct aan de slag kunt.

U ontvangt een schriftelijk verslag en  therapieplan.
Omdat ik het belangrijk vind om dierenartsen op de hoogte te houden, ontvangt  ook uw dierenarts een beknopt  verslag. Mogelijk komt uit mijn bevindingen een advies naar de dierenarts, bijvoorbeeld pijnmedicatie. Ik zal dan, na uw toestemming, contact met hem/haar opnemen.
De totale duur van het hierboven beschreven consult is anderhalf tot twee uur.
 
terug naar WERKWIJZE