Omdat inzicht in normaal kattengedrag en kattenbehoeften sommige gedragsproblemen kan helpen voorkomen, verzorg ik lezingen hierover.

De onderwerpen kunnen zijn:

- De aanschaf van de kat
- Lichaamstaal van de kat
- Socialiseren van katten
- Omgang met de oudere kat
- Stress en stress gerelateerd gedrag
- Angst en agressie

In de lezingen besteed ik ook aandacht aan veel voorkomende gedragsproblemen en mogelijke oplossingen daarvan in de vorm van aandachtspunten en algemene tips.

Ik verzorg lezingen op aanvraag en op door mijzelf vastgestelde data op verschillende locaties,  in samenwerking met de dierenbescherming, dierenarts, dierenwinkel.
 

De lezing wordt regelmatig gesponsord door Royal Canin in de vorm van een voerpakketje voor de kat.